ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل نسبت بە بی خبری از سرنوشت هدایت عبداللە پور و سە زندانی دیگر

ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل نسبت بە بی خبری از سرنوشت هدایت عبداللە پور و سە زندانی دیگر

00:19 - 13 May 2020


هەنگاو: پس از انتقال ناگهانی هدایت عبداللەپور، زندانی محکوم بە اعدام بە مکانی نامعلوم و بیانیە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیەای نسبت بە بی خبری از سرنوشت این زندانی با سە زندانی عرب ابراز نگرانی نمود.


بر طبق بیانیەای کە سازمان عفو بین الملل منتشر نمودە، این سازمان از مقامات ایرانی می‌خواهد که بی‌درنگ سرنوشت و محل نگهداری حسین سلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجی (خفاجیان)، سه زندانی در صف اعدام از اقلیت عرب اهوازی و هدایت عبدالله‌پور، زندانی در صف اعدام از اقلیت كرد را روشن کنند.


در بخشی از این بیانیە آمدە است کە، امتناع مقامات از ارائه اطلاعات به خانواده‌ها در خصوص سرنوشت و محل نگهداری این چهار نفر عملی بی رحمانه و غیرانسانی و مصداق ناپدیدسازی قهری است که طبق قوانین بین المللی جرم محسوب می‌شود.


در ادامە بیانیە عفو بین الملل آمدە است کە، مقامات ایرانی باید بی‌درنگ تحمیل درد و رنج بیشتر به خانواده‌های آنان را متوقف کنند و بلافاصله محل نگهداری حسین سلاوی، علی خسرجی، ناصر خفاجیان و هدایت عبدالله پور را اعلام کرده، هرگونه برنامه برای اجرای اعدام آن‌ها را متوقف کنند، و پرونده‌های آن‌ها را مورد بازبینی قرار دهند.


عفو بین الملل در بیانیە خود با اشارە بە گزارشی از سازمان حقوق بشری هەنگاو اعلام کردە است کە از ابتدای سال ٢٠٢٠ تاکنون ٢٥ شهروند کرد در زندان های ایران اعدام شدەاند.


عصر روز شنبە ٢٠ اردیبهشت ٩٩ (٩ می ٢٠٢٠)، مسئولین زندان مرکزی ارومیە، هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام را از بند زندانیان سیاسی بە خارج از زندان منتقل و سرنوشت وی پس از چهار روز همچنان نامعلوم می باشد.

سازمان حقوق بشری هەنگاو همان روز با صدور بیانیەای از تمامی نهادهای حقوق بشری و فعالین حقوق بشر خواستە بود کە نسبت بە انتقال ناگهانی هدایت عبداللەپور بە مکانی نامعلوم واکنش نشان بدهند.

هدایت عبداللە پور روز چهارشنبە ٢٦ خرداد ٩٥ (١٥ ژوئن ٢٠١٦) همراه با دەها شهروند دیگر اهل اشنویە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران این شهرستان بازداشت شد و نزدیک بە ٣ ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە بازداشت و تحت شدیدترین شکنجەها قرار داشتە است.

این زندانی سیاسی در بهمن ماه ١٣٩٥ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کوردستان ایران در جریان درگیری روستای ”قرەسەقل“ اشنویە میان پیشمرگەهای حزب دمکرات و نیروهای سپاه پاسداران بە اعدام محکوم شدە بود.

روز دوشنبە (١٦ مهر ٩٧ ( ٨ اکتبر ٢٠١٨)، حکم اعدام هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی اهل اشنویە از سوی شعبە ٤٧ دیوان عالی کشور تایید و این حکم رسما بە وکیل و خانوادەی وی ابلاغ شد.

هدایت عبداللە پور متاهل و پدر دو فرزند بە نام های سیروان و کوردستان می باشد.