اجرای حکم اعدام یک زندانی در لرستان

اجرای حکم اعدام یک زندانی در لرستان

13:51 - 1 October 2020

 

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند اهل لرستان کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود، در یکی از زندان های این استان بە اجرا درآمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٩ مهر ٩٩ (٣٠ سپتامبر ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل استان لرستان با هویت ”سعید بلوری“ در زندان مرکزی شهرستان الیگودرز این استان بە اجرا درآمدە است.

سازمان حقوق بشر ایران در اینبارە گزارش دادە کە سعید بلوری از سال ٩٥ بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.