اجرای حکم اعدام یک شهروند اهل نقدە در مراغە

اجرای حکم اعدام یک شهروند اهل نقدە در مراغە

21:03 - 5 May 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام شهروند اهل نقدە کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود اجرا شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (١٤ اردیبهشت ٩٨ / ٤می ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند اهل نقدە با هویت ”شاهین صمدی“ در زندان مرکزی مراغە بە اجرا در آمدە است.

شاهین صمدی ٣٤ سالە بودە و از ٤ سال پیش در زندان مرکزی مراغە محبوس بودە است.

وی سال ١٣٩٤ بە اتهام قتل یک شهروند اهل مراغە با هویت ”حامد رضایی پور“ بازداشت و بە قصاص محکوم شدە بود.