اجرای حکم اعدام یک شهروند در زندان کرمانشاه

اجرای حکم اعدام یک شهروند در زندان کرمانشاه

12:04 - 8 February 2020

 

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کرد در زندان مرکزی کرمانشاه  بە اتهام قتل عمد بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە ١٦ بهمن ٩٨ (٥ فوریە ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ” برزو محمدی“ ٣٨ سالە در زندان دیزل آباد کرمانشاه بە جرا در آمد.

بە گفتە یک منبع مطلع، برزو محمدی ٤ سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود. وی از زمان بازداشت در زندان مرکزی کرمانشاه محبوس بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژانویە ٢٠٢٠ دست کم ٣٦ شهروند در زندان های ایران اعدام شدەاند کە دست کم چهار نفر از آنها شهروند کرد بودەاند.