اجرای حکم اعدام دست کم دو زندانی در زندان مرکزی ارومیە

اجرای حکم اعدام دست کم دو زندانی در زندان مرکزی ارومیە

10:26 - 27 July 2020


هەنگاو: حکم اعدام دست کم دو زندانی در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد و سرنوشت یک زندانی دیگر نامعلوم می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سحرگاه دوشنبە ٦ مردد ٩٩ (٢٧ ژوئیە ٢٠٢٠)، حکم اعدام دست کم دو زندانی کە از بابت قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بودند، در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.


هویت این دو زندانی کە اهل ارومیە می باشند ”علی عبدی“ متاهل و از بند ١_٢ و ”امیر حسین“ (نام خانوادگی نامشخص) از بند جوانان احراز شدە است.


علی عبدی از ٩ سال پیش و امیرحسین از ٥ سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و از سوی دستگاه قضایی بە اعدام محکوم شدە بودند.


هەنگاو روز گذشتە از انتقال دو زندانی بە سلول انفرادی زندان ارومیە خبر دادە بود، با این حال منابع هەنگاو امروز اعلام کردەاند کە سە نفر جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی منتقل شدە و تاکنون از هویت نفر سوم و سرنوشت وی اطلاعی در دست نمی باشد.