احد بابایی زندانی سیاسی کرد از زندان آزاد شد

احد بابایی زندانی سیاسی کرد از زندان آزاد شد

16:06 - 25 March 2019

 

هەنگاو: احد بابایی، یک شهروند اهل کرمانشاه (کرماشان) کە از شش سال پیش در زندان مرکزی این شهر محبوس بود، از زندان آزاد شدە است.

بر پایە گزارشی کە از زندان دیزل آباد بە سازمان حقوق بشری هەنگاو رسیدە است، یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”احد بابایی“ از شش سال پیش بدون داشتن حق مرخصی در این زندان نگهداری می شود، دو هفتە پیش بە دلیل بیماری از زندان آزاد شدە است.

احد بابایی سال ١٣٩١ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بازداشت و بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە احد دارای بیمارهای قلبی و ریوی بودە و بە دلیل نبود نظارت پزشکی در زندان زندگی وی با خطر روبرو بودە و بە همین دلیل پس از ٦ سال این زندانی سیاسی از زندان آزاد شدە است.