احد بابایی شش سال حبس بدون مرخصی در زندان دیزل آباد

احد بابایی شش سال حبس بدون مرخصی در زندان دیزل آباد

18:13 - 9 January 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل کرمانشاه (کرماشان)، از شش سال پیش در زندان مرکزی این شهر محبوس و تاکنون از داشتن حق مرخصی محروم بودە است.

بر پایە گزارشی کە از زندان دیزل آباد بە سازمان حقوق بشری هەنگاو رسیدە است، یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”احد بابایی“ از شش سال پیش بدون داشتن حق مرخصی در این زندان نگهداری می شود.

احد بابایی سال ١٣٩١ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بازداشت و بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

خبر بازداشت و صدور حکم برای این شهروند اهل کرمانشاه تاکنون در هیچ رسانەای منتشر نشدە و هەنگاو بە عنوان اولین منبع آن را منتشر می نماید.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە احد دارای بیمارهای قلبی و ریوی بودە و بە دلیل نبود نظارت پزشکی در زندان زندگی وی با خطر روبرو است.

احد بابایی طی شش سال گذشتە از حق مرخصی محروم بودە و بە دلیل مشکلات مالی قادر نیست کە برای علاج بیماری بە مراکز درمانی خارج از زندان مراجعە نماید.