احراز هویت سە سربازی کە در اثر انفجار مین مجروح شدە بودند از سوی هەنگاو

احراز هویت سە سربازی کە در اثر انفجار مین مجروح شدە بودند از سوی هەنگاو

13:54 - 2 April 2020


هەنگاو: روز گذشتە هەنگاو بە عنوان اولین منبع خبری اعلام کرد کە دست کم سە عضو هنگ مرزی شهرستان سقز در اثر انفجار مین زخمی شدە. با پیگیریهای مستمر هویت این سە سرباز کە دو نفر از آنها جهت مداوا بە تهران اعزام شدەاند، احراز گردید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه دوشنبە ١١ فروردین ٩٩ (٣٠ مارس ٢٠٢٠)، در اثر انفجار مین در نزدیکی یکی از پایگاه های مرزی شهرستان سقز، دست کم ٣ سرباز بە شدت مجروح شدەاند کە وضعیت جسمانی یکی از آنها وخیم می باشد.


هویت این سە سرباز کە با پیگیریهای خبرنگار هەنگاو در سقز احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛
١_ مازیار استوکی اهل میاندوآب کە هر دو پا و یک دست وی قطع شدە است.
٢_ جواد مهدی زادە اهل اشنویە کە یک دست وی قطع شدە است.
٣_ محسن ملکی کە از ناحیە صورت زخمی شدە است.


یک منبع مطلع از بیمارستان خمینی سقز در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، مازیار و جواد جهت مداوا بە مراکز درمانی تهران اعزام شدە و محسن نیز از بیمارستان سقز ترخیص شدە است.


با گذشت چهار روز از انفجار مین و زخمی شدن این سە سرباز، تاکنون رسانەهای حکومتی و هنگ مرزی سقز در اینبارە هیچ گزارشی منتشر نکردەاند.