احراز هویت ٨ نفر دیگر از بازداشت شدگان مریوان

احراز هویت ٨ نفر دیگر از بازداشت شدگان مریوان

13:23 - 4 December 2019

 

هەنگاو: هشت شهروند دیگر در مریوان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند کە شش نفر از آنها آزاد شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٧ آذر ٩٨ ( ١٨ نوامبر ٢٠١٩)، سە برادر اهل مریوان بە نامهای ”فرزاد فتاحی“، ”سالار فتاحی“ و ” نوزاد فتاحی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدەاند.

بە گفتە یک منع مطلع، فرزاد و سالار روز یک شنبە ١٠ آذر ماه پس از دو هفتە بازداشت با وثیقە آزاد و نوزاد همچنان در بازداشت بە سر می برد.

همچنین دو برادر اهل روستای ”برد سپی“ از توابع منطقە کوماسی مریوان بە نام های ”هیمن کرمی“ و دانا کرمی“ بازداشت شدەاند کە آنها نیز با وثیقە آزاد شدەاند.

از سوی دیگر، یک شهروند اهل روستای چاوگ مریوان با هویت ”ادریس کهنەپوشی“ بازداشت و پس از چند روز آزاد شدە است.

سیروان امینی نیز کە در روزهای آغازین اعتراضات در مریوان بازداشت شدە بود، با وثیقە و موقتا آزاد شدە است.

طی روزهای گذشتە یک شهروند دیگر با هویت ”آرمان شاکری“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدە است کە سرنوشتش نامعلوم می باشد.

تا زمان تنظیم این خبر، هویت ٤٠ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر مریوان برای هەنگاو احراز شدە است.