احراز هویت ٩ نفر دیگر از بازداشت شدگان سقز و جوانرود

احراز هویت ٩ نفر دیگر از بازداشت شدگان سقز و جوانرود

21:02 - 6 December 2019

 

هەنگاو: بازداشت شهروندان کرد بە دلیل شرکت ادر اعتراضات آبان ماه ادامە دارد و ٩ شهروند دیگر در شهرهای جوانرود و سقز در این رابطە بازداشت شدەاند.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٦ آبان ٩٨ (١٧ نوامبر ٢٠١٩)، شش شهروند دیگر در سقز بە اتهام شرکت در اعتراضات این شهر بازداشت شدەاند.

هویت این شش شهروند کە برای هەنگاو احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛

١_ سامان عبداللە زادە ٢_ سالار صالح نیا ٣_ امین امجدی ٤_ مالک حقیقی ٥_ سیروان رحیمی ٦_ یوسف عبداللە زادە

از سوی دیگر سە شهروند دیگر اهل جوانرود در اعتراضات این شهر بازداشت شدەاند.

این سە شهروند بە نام های ”احسان احمدی“، ”سامان ویسی“ و ”قهرمان فرزند سعید“ پس از بازداشت سرنوشتشان نامعلوم می باشد.