احراز هویت یکی دیگر از بازداشت شدگان مریوان

احراز هویت یکی دیگر از بازداشت شدگان مریوان

19:09 - 21 November 2019

 

هەنگاو: در جریان اعتراضات اخیر شهر مریوان دەها شهروند از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩)، یک جوان اهل روستای روار از توابع شهرستان سروآباد با هویت ”ارشاد خونزر“ ٢٢ سالە و فرزند  یونس از سوی نیروهای  ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدە است.

یکی از نزدیکان خانوادە خونزر کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، ارشاد خونزر  دانشجوی دانشگاه آزاد مریوان بودە و در میدان جهاد این شهر بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی نسبت بە گران شدن بنزین بازداشت شدە است.

این منبع مطلع د ادامە گفت کە ادارە اطلاعات مریوان بە خانوادە ارشد گفتەاند کە بازداشتی ها تا زمانی کە خسارات واردە بە بانک ها و ادارات دولتی را پرداخت نکنند، آزاد نخواهند شد.

تاکنون هویت سە تن از بازداشت شدگان مریوان برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ میثم محمدی ٢_ لقمان خوراب (سروآباد) ٣_ ارشاد خونزر (سروآباد)