اخبار تکمیلی از مرگ یک زندانی در زندان سنندج

22:53 - 20 August 2019

 

هەنگاو: سازمان حقوق بشری هەنگاو روز گذشتە خبری را مبنی بر جانباختن یک زندانی با هویت موسی فاتحی در زندان مرکزی سنندج منتشر نمود کە با پیگیریهای هەنگاو معلوم شد نامبردە بە دلیل اشتباه زندانبان سرش لای درب گیر کردە و جانش را از دست دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٧ مرداد ٩٨ (١٨ آگوست ٢٠١٩)، یک زندانی با هویت ”موسی فاتحی“ فرزند کریم در زندان مرکزی سنندج جانش را از دست دادە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، موسی فاتحی در حین عبور از درب زندان لباسش گیر کردە و در حالی کە مشغول رها سازی لباسش بودە زندانبان دکمە رموت درب را زدە  و این نیز منجر بە گیر کردن سر موسی لای درب شدە و در دم جانش را از دست دادە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، رئیس زندان سنندج و چند تن از مسئولین زندان برای اخذ رضایت از خانوادە این زندانی جانباختە بە منزل آنها مراجعە کردەاند، اما این خانوادە تاکنون رضایت ندادەاند.

موسی فاتحی اهل سنندج بودە و از سال ١٣٩٤ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی این شهر محبوس بودە است.