اخراج ١٣ کارگر شرکت ”آتیلا ارتوپد“ در سنندج

اخراج ١٣ کارگر شرکت ”آتیلا ارتوپد“ در سنندج

11:39 - 27 July 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە شرکت ”آتیلا ارتوپد“  سنندج شماری از کارگران خود را کار اخراج کردە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە شرکت ”آتیلا ارتوپد“  کە در زمینە تولتد تجهیزات پزشکی فعالیت دارد، ١٣ کارگر خود را اخراج کردە است.

این شرکت در شهرک صنعتی شمارە ٣ سنندج واقع شدە و طی سال گذشتە شمار کارگران خود را از ١٠٠ نفر بە ٥٠ نفر کاهش دادە است.

مسئولین این شرکت بە کارگران گفتەاند کە بە دلیل کاهش تولید دیگر بە شماها نیازی نداریم.