آرام فتحی، شاعر و روزنامەنگار مریوانی بازداشت شد

آرام فتحی، شاعر و روزنامەنگار مریوانی بازداشت شد

13:26 - 4 January 2020

 

هەنگاو: یکی از شاعران و روزنامەنگاران جوان مریوان  توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، صبح روز شنبە ١٤ دی ٩٨ (٤ ژانویە ٢٠٢٠)، آرام فتحی شاعر، روزنامەنگار و از فعالین مدنی مریوان توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای اطلاعات سپاه بدون هیچ گونە مجوزی قانونی اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

آرام فتحی شب گذشتە با انتشار پستی در استوری اینستاگرام خود اعلام کردە بود کە شخصی وی را تهدید کردە است. وی روز گذشتە عکسی از شریف باجور، از فعالین مدنی جانباختە و محبوب کرد منتشر کردە بود.

آرام فتحی طی سال های گذشتە بە خاطر فعالیت های مدنی خود چندین بار از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدە است.