آرمان غفوری، روزنامەنگار و فعال زیست محیطی بە یک سال حبس محکوم شد

آرمان غفوری، روزنامەنگار و فعال زیست محیطی بە یک سال حبس محکوم شد

22:37 - 10 December 2019

 

هەنگاو: یکی از فعالین زیست محیطی و مدنی اهل مریوان بە حبس محکوم و حکم صادرە بە وکیل وی ابلاغ شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە آرمان غفوری، روزنامەنگار و فعال محیط زیستی اهل مریوان از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان بە یک سال حبس محکوم و این حکم بە صورت شفاهی بە وکیل وی ابلاغ شدە است.

آرمان غفوری در تاریخ ٨ مرداد ٩٧ بازداشت و پس از ٥ ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسدران با وثیقە آزاد شدە بود.

وی بعدها از سوی دادگاه انقلاب مریوان  بە اتهام “تبلیغ علیە نظام و عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران” بە تحمل ٦ سال حبس محکوم گردید و این حکم نهایتا از سوی دادگاه تجدید نظر استان بە ١ سال حبس تقلیل یافت.

گفتنیست کە، آرمان غفوری مهرماه امسال نیز، بە اتهام ”اخلال در نظم عمومی“ از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی علیە لشکرکشی ترکیە بە شهر عفرین، از سوی شعبە ١٠٢ کیفری مریوان بە تحمل ٦ ماه حبس محکوم شدە بود.