آزادی آمانج نیک پی و شادمان بنی بشر با وثیقە

آزادی آمانج نیک پی و شادمان بنی بشر با وثیقە

09:26 - 11 March 2020

 

هەنگاو: دو شهروند بازداشت شدە اهل مریوان و سنندج با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٩ اسفند ٩٨ (٩ مارس ٢٠٢٠)، آمانج نیک پی، از فعالین مدنی مریوان و عضو انجمن سبز چیا پس از دو ماه بازداشت از سوی نیروهای ادارە اطلاعات، با وثیقە ٤٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

این شهروند اهل روستای ”نی“، بامداد روز چهارشنبە ٢٥ دی (١٥ ژانویە)، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه سنندج منتقل شدە بود.

از سوی دیگر و روز سەشنبە ٢٠ اسفند ماه، شادمان بنی بشر از فعالین مدنی و عضو گروه کوهنوردی ”چل چمە“ پس از نزدیک بە یک ماه بازداشت با وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی آزاد شد.

وی روز پنج شنبە ٢٤ بهمن (١٣ فوریە) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شدە بود.