آزادی ٢١ تن از بازداشت شدگان دالاهو با وثیقەهای سنگین

آزادی ٢١ تن از بازداشت شدگان دالاهو با وثیقەهای سنگین

21:19 - 15 September 2019

 

هەنگاو: بازداشت شدگان شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه پس از دو ماه بازداشت با وثیقەهای سنگین از زندان مرکزی کرمانشاه آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٣ شهریور ٩٨ ( ١٤ سپتامبر ٢٠١٩)، ٢١ نفر از بازداشت شدگان روستاهای اطراف شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه پس از دو ماه بازداشت هر کدام با وثیقەهای ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شدند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە،  دادستان شهرستان دالاهو به نام علی صادقی با تجمیع این بازداشت شدگان در سالن آمفی تاتر زندان کرماشان سعی در متقاعد کردن آنان به اعتراف در خصوص اتهامات وارده داشت که با  مخالفت شدید متهمین روبرو شد.

پیشتر هەنگاو در گزارشی اعلام کردە بود کە علی صادقی دادستان شهرستان دالاهو بە اتهام محاربە و فساد فی الارض خواهان صدور حکم اعدام برای این  زندانیان می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە با رسانه ای شدن بازداشت این جوانان، دادستان علی صادقی از تصمیم خود مبنی بر اتهام محاربه و افساد فی الارض در خصوص بازداشت شدگان عقب نشینی نمود و جهت توجیه بازداشت دو ماهه، اتهام قطع اشجار و تخریب استخر پرورش ماهی را به آنان وارد نموده است.

اسامی کامل بازاشت شدگان کە  روز چهارشنبە ٢٩ خرداد ٩٨ ( ١٩ ژوئن ٢٠١٩) بازداشت شدەاند در اختیار هەنگاو قرار گرفتە و هەنگاو بە عنوان اولین منبع آن را منتشر می کند بە شرح زیر می باشد؛

١- پیمان طهماسبی فرزند محمد

٢_ رستگار ابراهیمی فرزند اسفندیار

٣_ یاسر دارابی فرزند کاکا احمد

٣- پیمان محمدی فرزندحیدر

٤- سامان محمدی فرزند حیدر

٥- علیرضا محمدی فرزند نورمحمد

٦_ یعقوب الماسی فرزند مجید

٧_ پویا عزیزیانی فرزند عزیزاله

٨_ حمزه محمدی فرزند کاکا عزیز

٩_ قدرت مصطفایی فرزند عزیز مراد

١٠_ یحیی مصطفایی فرزند علی

١١_ حسن ابراهیمی فرزند رستم

١٢_ یونس دارابی فرزند حسن

١٣_ یوسف دارابی فرزند حسن

١٤_ فرزاد مهدی نژاد فرزند خسرو

١٥_ ایمان صالحی فرزند کشتمند

١٦_ عمران دارابی فرزند توفیق

١٧- شمس اله قادری

 ١٨_ ستار تدین

١٩_ هدایت نظر ویسی فرزند حبیب

٢٠_ علی گلینی فرزند حمید

٢١_ عدنان طهماسبی

 

سازمان حقوق بشری هەنگاو پیشتر اعلام کردە بود کە شمار بازداشت شدگان بیش از ١٥ نفر می باشد اما تنها هویت ٦ تن از آنها برای هەنگاو احراز شدە بود.