آزادی دو زندانی سیاسی کُرد از زندان ارومیە

آزادی دو زندانی سیاسی کُرد از زندان ارومیە

19:45 - 19 August 2020


هەنگاو: دو زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیە، پس از اعلام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از زندان آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢٩ مرداد ٩٩ (١٩ آگوست ٢٠٢٠)، رحیم محمودی‌آذر و پرویز ناصری دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە در حالی کە سە ماه از دوران محکومیتشان باقی ماندە بود، پس از علام قانون جدید کاهش مجازات حبس، از زندان آزاد شدند.

رحیم محمودی‌آذر ٢٢ سالە در تاریخ ٢٢ اسفند ٩٦ (١٣ مارس ٢٠١٨) همراه با یک شهروند دیگر اهل بوکان با هویت ”مصطفی قادر زینب“ کە در صفوف یگان های مدافع خلق بودند، خود را در شهر حلب بە نیروهای وابستە بە بشار اسد تسلیم و این نیروها نیز آنها را بە نیروهای سپاه پاسداران تحویل دادە بودند.

این دو جوان تیرماه سال گذشتە از سوی شعبە سوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی رضا نجف زادە هر کدام بە تحمل ١١ سال حبس محکوم شدند کە ٥ سال آن قابل اجرا بود.
پرویز ناصری نیز در جریان اعتراضات آبان ماه ارومیە بازداشت و پس از ١٠ روز نگهداری در بازداشتگاه ادارە اطلاعات بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

وی روز پنج شنبە ٢٦ دی ٩٨ (١٦ ژانویە ٢٠٢٠)، از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”علی شیخ لو“ و بە اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شد کە حکم حبس وی از سوی دادگاه تجدید نظر بە یک سال کاهش یافت.