آزادی موقت دو نوجوان بازداشت شدە اهل سروآباد با وثیقە

آزادی موقت دو نوجوان بازداشت شدە اهل سروآباد با وثیقە

20:43 - 20 August 2020


هەنگاو: دو نوجوان اهل روستای بوریدر از توابع شهرستان سروآباد کە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە بودند، موقتاً و با قید وثیقە آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٣٠ مرداد ٩٩ (٢٠ آگوست ٢٠٢٠)، آریا امینی ١٦ سالە و هورام نادری ١٧ سالە پس از ٢٤ ساعت بازداشت هر کدام با وثیقە ٥٠ میلیون تومانی و موقتاً تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە اند.

یک منبع نزدیک بە این دو نوجوان کە هردو عضو یک خانوادەاند ضمن تایید این خبر بە هەنگاو اعلام کرد کە، هورام و آریا بە دلیل اینکە سنشان زیر ١٨ سال بودە موقتاً آزاد شدەاند اما, قرار است کە بە زودی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت محاکمە می‌شوند.

این دو نوجوان ساعت ٤ بامداد روز گذشتە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه سروآباد بازداشت شدە بودند.