آزادی یکی از بازداشت شدگان کامیاران و انتقال دو تن دیگر بە زندان این شهر

آزادی یکی از بازداشت شدگان کامیاران و انتقال دو تن دیگر بە زندان این شهر

11:43 - 9 September 2019

 

هەنگاو: روز گذشتە دو شهروند بازداشت شدە اهل کامیاران پس از اتمام بازجوییها از بازداشتگاه اطلاعات سنندج بە زندان کامیاران منتقل شدە و یک شهروند دیگر نیز با وثیقە آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٧ شهریور ٩٨ (٨ سپتامبر ٢٠١٩)، دو فعال مدنی اهل کامیاران بە نام های بهزاد کمانگر و رفیق کاکی پس از یک ماه بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج بە زندان کامیاران منتقل شدەاند. دادگاه برای آزادی موقت آنها درخواست ٥٠٠ میلیون تومان وثیقە کردە است.

همان روز آرمان قیطاسی با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە است.

این سە شهروند، روزهای سەشنبە و چهارشنبە ١٥ و ١٦ مرداد ماه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزیسون حکومت ایران  از سوی ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت شدە بودند.