آزادی یک زندانی سیاسی از زندان کرمانشاه

آزادی یک زندانی سیاسی از زندان کرمانشاه

16:01 - 5 April 2020


هەنگاو: یک زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرمانشاه پس از نزدیک بە سە سال حبس مشمول عفو شدە و از زندان آزاد شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٩ فروردین ٩٩ (٢٨ مارس ٢٠٢٠)، یک زندانی سیاسی با هویت ”کاوە مرادی“ پس از تحمل دو سال و نیم حبس مشمول عفو نوروزی شدە و از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، کاوە مرادی ٢٢ سالە  اهل کرمانشاه استان کرمانشاه پاییز سال ٩٦ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت و بعدها از سوی دادگاه انقلاب کرمانشاه بە اتهام همکاری و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شدە بود.


کاوە مرادی در تاریخ ٢٣ مهر ماه ١٣٩٦ بازداشت و از آن زمان تاکنون از داشتن حق مرخصی محروم بودە است.


خبر بازداشت و صدور حکم برای این شهروند پیرو آیین یاری تاکنون رسانەای نشدە و سازمان حقوق بشری هەنگاو بە عنوان اولین منبع آن را رسانەای می کند.