آزار جنسی دختر ٤ سالە در کرمانشاه

12:36 - 5 September 2019

 

هەنگاو: هفتە گذشتە یک دختر ٤ سالە در کرمانشاه از سوی مدیر عامل یک شرکت خصوصی مورد آزار جنسی قرار گرفتە و فرد متجاوز بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە هفتە گذشتە ٧ شهریور ٩٨ (٢٩ آگوست ٢٠١٩)، فرزاد قاسمی، مدیر عامل شرکت مارال صنعت غرب واقع در شهرک صنعتی بیستون، یک دختر ٤ سالە را با اتومبیل و بدون اطلاع پدر و مادرش بە بیرون بردە و وی را مورد آزار جنسی قرار دادە است.

یک منبع نزدیک بە خانوادە این دختر ٤ سالە با هویت ”ب . و“ در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، فرزد قاسمی ظهر روز پنج شنبە باران را با خود بردە و وی را مورد آزار جنسی قرار دادە است.

پدر (ب . و) کە سرایدار شرکت مذکور بودە در این رابطە بە خبرگزاری (ایرنا) گفتە است: ”  وقتی بچه برگشت، دیدم تمام بدنش زخمی است. او را پیش دکتر بردیم و مشخص شد ۱۹ زخم روی بدنش است و مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. ما هم شکایت و پیگیری کردیم. بچه خودش هم می‌گوید که این آقا لباس‌هایم را کَند. حتی دادستان هم با دخترم صحبت کرد.

وی در مورد جزئیات این گفتگو می‌گوید:

دادستان به دخترم گفت: کجا رفتید؟

دخترم گفت: نمی‌دانم یک جای جنگل بود.

دادستان گفت: جنگل بود یا پارک بود؟

دختر گفت: نه، جنگل بود.

دادستان باز هم پرسید: در جنگل دوستانت و بچه‌ها هم بودند که بازی کنید؟

دختر گفت: نه. کسی نبود. فقط جنگل بود.

 

بە گفتە پدر وی، باران ١٠ روز است کە وارد ٥ سالگی شدە است و مدیر عامل شرکت آنها را از منزل سرایداری بیرون کردە است و گفتە است کە من پولدار هستم و قانون را  با پول می خرم .

فرزاد قاسمی از سوی نیروهای انتظامی بازداشت شدە و دادگاه برای آزادی وی درخواست وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی کردە است کە بە دلیل عدم توانایی تامین این وثیقە هم اکنون در زندان می باشد.