اسحاق روحی جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد

اسحاق روحی جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد

18:32 - 2 February 2020

 

هەنگاو: یکی از فعالین کارگری اهل سنندج کە پیشتر از سوی دستگاق قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اسحاق روحی، فعال کارگری اهل سنندج روز یکشنبە ١٣ بهمن ٩٨ (٢ فوریە ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران یک سالە محکومیت بازداشت و بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است.

اسحاق روحی، عصر روز چهارشنبە ١١ اردیبهشت ٩٨ ( ١ می ٢٠١٩) ، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات در محلە نایسر سنندج بازداشت و پس از ٣٢ روزموقتا و با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شد.

وی نهایتا روز چهارشنبە ٣٠ مرداد ٩٨ (٢١ آگوست ٢٠١٩)، از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج  بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردید.