اعتراضات آبان ماه/ یک شهروند در سنندج بە ٢ سال حبس محکوم شد

اعتراضات آبان ماه/ یک شهروند در سنندج بە ٢ سال حبس محکوم شد

16:10 - 30 September 2020

 

هەنگاو: یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سنندج از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ١٠ مهر ٩٩ (٣٠ سپتامبر ٢٠٢٠)، یکی از بازداشت شدگان آبان ماه سنندج با هویت ”ساعد بنفشی“ از سوی دادگاه انقلاب سنندج بە حبس محکوم گردید.

بر طبق حکم صادرە ساعد بنفشی بە دو سال حبس تعلیقی بە مدت ٢٠ ماه محکوم شدە و این حکم رسماً بە وی ابلاغ شدە است. 

گفتنیست کە ساعد بنفشی در جریان اعتراضات آبان ماه گذشتە شهر سنندج بازداشت و پس از مدتی با وثیقە آزاد شدە بود.

این شهروند کُرد پیشتر نیز بە مدت سە سال و شش ماه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران زندانی شدە بود.