اعتراض سازمان ملتهای بدون دولت و پنج نمایندە پارلمان اروپا بە کشتار کولبران کرد

اعتراض سازمان ملتهای بدون دولت و پنج نمایندە پارلمان اروپا بە کشتار کولبران کرد

15:21 - 12 February 2019

 

هەنگاو: هم زمان با چهلمین سالروز انقلاب ملیتهای ایران، سازمان ملل ملتهای دولت و پنج  نمایندە پارلمان با انتشار پستهایی در صفحە تویتری خود، کشتار کولبران کرد را توسط نیروهای مسلح ایران محکوم کردند.

شامگاه دوشنبە ٢٢ بهمن ماه و هم زمان با چهلمین سالروز قیام ملیت های ایران، صفحە رسمی سازمان ملل بدون دولت UNPO با انتشار تویتی با موضوع کولبران کورد نوشت“ طی سال ٢٠١٨ میلادی ٧١ کولبر کرد کشتە شدە و ١٦٠ کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند کە این کار مغایر با تمامی قوانین بین المللی می باشد.“

سازمان حقوق بشری هەنگاو پیشتر در گزارشی اعلام کردە بود کە در سال ٢٠١٨ میلادی ٧١ کولبر کشتە شدە و ١٦٠ تن دیگر نیز زخمی شدەاند“.

پس از انتشار این پست در صفحە تویتر UNPO پنج تن از نمایندگان پارلمان اتحادیە اروپا  بە نامهای ”پیتر سارواما، کلونک فیلکین اشتاین، جولی وارد، آنتونیو پانزاری و پاول تلیکا“ این پست را ریتویت کردە و خود نیز دربارە کولبران نوشتند.

این کارزار تویتری با هشتک  #KurdishLivesMatter_Kolbar  همراه بود کە فعالین کورد نیز بە طور فعالانە در آن شرکت نمودند.