اعتصاب غذای دو زن محبوس در زندان زنان سنندج

اعتصاب غذای دو زن محبوس در زندان زنان سنندج

11:31 - 13 March 2020


هەنگاو: پروین ادوایی و فریدە ویسی دو زن کە در زندان زنان سنندج محبوس می باشند، مدت پنج روز است کە دست بە اعتصاب غذا زدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، هر یک از پروین ادوایی و فریدە ویسی کە در کانون اصلاح و تربیت سنندج (زندان زنان) محبوس می باشند، از روز دوشنبە ١٩ اسفند ٩٨ (٩ مارس ٢٠٢٠)، بە نشانە اعتراض بە بلاتکلیفی و مخالفت با آزادی موقت دست بە اعتصاب غذا زدەاند.


یک منبع نزدیک بە خانوادە ویسی ضمن تایید این خبر بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، قرار بود فریدە ویسی و همسرش طی روزهای گذشتە با وثیقە و موقتا آزاد شوند، اما با کارشکنی های مقامات قضایی آزادی آنها بە تاخیر افتادە و بە همین دلیل مدت پنج روز است کە دست بە غذا زدە است.


روز سەشنبە ٢٤ دی ٩٨ (١٤ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان دهگلان در استان کردستان بە مرکز آموزشی ”زانست“ یورش و اقدام بە بازداشت ”سیروس عباسی“ و همسر وی ”فریدە ویسی“ کردند.


همان روز، آزاد عباسی، برادر سیروس کە بە همراه چند نفر دیگر برای پیگیری وضعیت آنها بە ادارە اطلاعات دهگلان مراجعە کردە بودند، بدون ارائە هیچ برگە قضایی مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و بازداشت شدە بود.


آزاد عباسی، از فعالین مدنی دهگلان عصر روز شنبە ١٧ اسفند ٩٨ (٧ مارس ٢٠٢٠) با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد. سیروس عباسی و فریدە ویسی کماکان در بازداشت بە سر می برند.

پروین ادوایی اهل روستای سلین و ساکن مریوان، روز شنبە ٥ مرداد ٩٨ ( ٢٧ ژوئیە ٢٠١٩) توسط نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و روز پنجشنبە ٢ آبان ٩٨ (٢٤ اکتبر ٢٠١٩)، پس از سە ماه بازداشت با وثیقە سنگین ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.


پروین ادوایی فعال مدنی اهل مریوان کە در حوزەهای حقوق زنان و کودکان فعالیت داشت و چندی پیش از سوی دادگاه انقلاب مریوان بە اتهام “عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) “ بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شدە بود، در دادگاه تجدید نظر حکمش بە ٢ سال حبس کاهش یافت.


این فعال مدنی روز پنجشنبە ١٠ بهمن ٩٨ (٣٠ ژانویە ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٢ سالە خود بازداشت و کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شدە است.