اعتصاب غذای شهناز صادقی‌فر و دختر ١٧ سالەاش آیناز زارع در زندان ارومیە

اعتصاب غذای شهناز صادقی‌فر و دختر ١٧ سالەاش آیناز زارع در زندان ارومیە

15:54 - 15 August 2020


هەنگاو: یک مادر و دختر اهل ارومیە کە نزدیک بە یک سال است در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشند دست بە اعتصاب غذا زدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شهناز صادقی‌فر زندانی سیاسی اهل ارومیە و دختر ١٧ سالەاش بە نام “آیناز زارع” از روز پنجشنبە ٢٣ مرداد ٩٩ (١٣ آگوست ٢٠٢٠) در زندان مرکزی ارومیە دست بە اعتصاب غذا زدەاند.
یک منبع نزدیک بە خانوادە این دو زندانی سیاسی ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە، آنها بە دلیل بلاتکلیفی و بازداشت غیرقانونی آیناز زارع و صدور حکم ١٥ سال حبس برای مادر وی دست بە اعتصاب غذا زدەاند.


شهناز صادقی‌فر، زندانی سیاسی ۳۲ سالە و محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیە اوایل مرداد ماه نیز بە نشانە اعتراض بە صدور حکم سنگین ١٥ سال حبس بە مدت ١٠ روز دست بە اعتصاب غذا زدە بود.


شهناز (بیروان) صادقی‌فر روز سەشنبە ٣١ تیر (٢١ ژوئیە) از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو محاکمە و بە اتهام ”عضویت در پارت آزادی کُردستان (پاک)“ بە تحمل ١٥ سال حبس محکوم شدە بود. وی در جریان محاکمە از حق داشتن وکیل محروم بودە است.


این شهروند اهل ارومیە شهریور ماه سال گذشتە پس از جدایی از حزب پاک و گرفتن اماننامە از ادارە اطلاعات از طریق مرز بانە بە ایران بازگشتە بود، با این حال آن زمان بازداشت و بە وی گفتە بودند کە تنها چند روز بازداشت خواهید بود. اما پس از ١١ ماه بازداشت بە ١٥ سال حبس محکوم شد.

گفتنیست کە شهناز صادقی فر بە مدت چند سە در صفوف پارت آزاد کُردستان علیە سازمان داعش جنگیدە و حتی زخمی شدە و اکنون دو ترکش خمپارە در داخل قلب وی می باشد کە نیاز فوری بە جراحی دارد. طی ١١ ماه گذشتە نیز از هر گونە خدمات درمانی محروم بودە است. پیشتر در اقلیم کُردستان برای وی عملیات جراحی صورت گرفتە و اکنون بە شدت عفونت کردە است.

شهناز صادقی‌فر پیشتر سە سال عضو پارت آزادی کُردستان بودە و شهریور ماه سال گذشتە پس از جدایی از این حزب همراه با دختر ١٧ سالەاش با هویت ”آیناز زارع“ بە ایران بازگشتە و هر دو بازداشت شدە بودند.

آیناز زارع، دختر ١٧ سالە شهناز نیز از سوی دادگاه ویژە اطفال در ارومیە محاکمە شدە، اما تاکنون حکم صادرە بە وی ابلاغ نشدە است.