اعتصاب غذای یک زندانی عقیدتی اهل سنە

اعتصاب غذای یک زندانی عقیدتی اهل سنە

16:35 - 30 December 2016

هەنگاو: یکی دیگر از زندانیان کورد در زندان رجایی شهر کرج دست بە اعتصاب غذا زد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری "هەنگاو"، فواد یوسفی از زندانیان عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر، از روز دوشنبە ٦ دی‌ماه دست بە اعتصاب غذا زدە است. فوادی وسفی بە دلیل " بیماری مزمن و روحی و روانی و عدم توان تحمل کیفر" دست بە اعتصاب غذا زدە است. وی بارها تمام ظرفیتهای قانونی از جمله درخواستهای مکرر برای آزادی و مرخصی استعلاجی را داده اما با خواسته ایشان مخالفت بعمل آمده است.” این زندانی کورد سال ١٣٨٩ توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم در شهر سنە (سنندج) بازداشت و بە تحمل ٨ سال حبس محکوم گردید. بە گفتە یک منبع مطلع، این زندانی شامگاه چهارشنبه به دلیل وخامت حالش به یک مرکز درمانی خارج از زندان منتقل اما بدون بستری شدن به زندان بازگردانده شده است. فواد یوسفی هم‌اکنون ٦ سال از دوران محوکمیت خود را بدون مرخصی سپری نمودە و تنها ١١ ماه بە اتمام دوران محکومیت ٨ سالەاش باقی ماندەاست.  لینک‌‌های مرتبط:٢٣ روز اعتصاب غذای یک زندانی کورد در زندان ارومیە٢٢ روز اعتصاب یک زدانی کورد جهت رساندن صدای دیگر زندانیاناعتصاب غذای یکی دیگر از زندانیان سیاسی کورد