اجرای حکم اعدام دو زندانی ٦٠ و ٧٠ سالە در زندان ارومیە

اجرای حکم اعدام دو زندانی ٦٠ و ٧٠ سالە در زندان ارومیە

12:17 - 12 March 2020

 

هەنگاو: حکم اعدام یدو شهروند کرد در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد کە سن آنها ٦٠ و ٧٠ سال بودە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنجشنبە ٢٢ اسفند ٩٨ (١٢ مارس ٢٠٢٠)، حکم اعدام دو شهروند  بە نام های  ”حسین کچنانلو“ ٦٠ سالە اهل خوی و "عبداللە محمدزادە" ٧٠ سالە اهل ارومیە در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

این دو شهروند بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بودند .

این دو شهروند بامداد روز یکشنبە ١١ اسفند ماه نیز همراه با یک جوان اهل بوکان با هویت ”امیر محمدپور“ برای اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شدە بودند کە آن زمان حکم این دو زندانی اجرا نشد.