اعدام سە شهروند کرد در کرمانشاه

اعدام سە شهروند کرد در کرمانشاه

14:55 - 19 February 2020

 

هەنگاو: حکم اعدام سە شهروند کرد در زندان مرکزی کرمانشاه  بە اجرا در آمدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە ١٦ بهمن ٩٨ (٥ فوریە ٢٠٢٠)، حکم اعدام سە شهروند اهل کرمانشاه در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمدە است.

هەنگاو پیشتر هویت یکی از شهروندان اعدام شدە را ” برزو محمدی“ ٣٨ اعلام کردە بود کە ٤ سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود. وی از زمان بازداشت در زندان مرکزی کرمانشاه محبوس بودە است.

از سوی دیگر، سازمان حقوق بشر ایران نیز امروز طی گزارشی اعلام کردە است کە هویت یکی دیگر از اعدام شدگان “شهاب نادری” ٢٢ سالە می باشد کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود.

تاکنون هویت و اتهام دیگر زندانی اعدام شدە مشخص نشدە است.