اعدام سە شهروند کُرد طی ماه سپتامبر ٢٠٢٠

اعدام سە شهروند کُرد طی ماه سپتامبر ٢٠٢٠

14:17 - 30 September 2020

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی حکم اعدام دست‌کم سە شهروند کُرد زندان‌های کُردستان و دیگر شهرهای ایران بە اجرا در آمدە است.
 

با استناد بە مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه سپتامبر ٢٠٢٠، دست‌کم حکم اعدام سە شهروند کُرد در زندان‌های ارومیە، بروجرد و اصفهان بە اجرا در آمدە است.
 

هویت کامل این سە شهروند کە ساکن استان های لرستان و آذربایجان‌غربی بودەاند برای هەنگاو احراز شدە کە دو نفر از آنها بە اتهام قتل عمد و یکی نیز بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدەاند.