اعدام ٤ شهروند کُرد طی ماه آگوست ٢٠٢٠

اعدام ٤ شهروند کُرد طی ماه آگوست ٢٠٢٠

13:50 - 31 August 2020

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی حکم اعدام دست‌کم چهار شهروند کُرد زندان‌های کُردستان و دیگر شهرهای ایران بە اجرا در آمدە است.
 

با استناد بە مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آگوست ٢٠٢٠، دست‌کم حکم اعدام ٤ شهروند کُرد در زندان‌های سنندج، بروجرد و رشت بە اجرا در آمدە است.
 

تمامی افرادی کە طی ماه گذشتە اعدام شدە و هویت کامل هر ٤ نفر آنها برای هەنگاو احراز شدە است، بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدەاند.
 

همچنین، بیشترین این اعدام‌ها با ٢ مورد در استان کُردستان ثبت شدە است. در استان لرستان ١ مورد و در استان گیلان نیز ١ مورد ثبت شدە است.