اعدام ١٠ شهروند کُرد طی ماه ژوئیە ٢٠٢٠

اعدام ١٠ شهروند کُرد طی ماه ژوئیە ٢٠٢٠

12:25 - 1 August 2020


هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی هر سە روز حکم اعدام یک شهروند کُرد در زندان های کُردستان و دیگر شهرهای ایران بە اجرا در آمدە است.

با استناد بە مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژوئیە ٢٠٢٠، دست‌کم حکم اعدام ١٠ شهروند کُرد در زندان های کرمانشاه، ارومیە، رجایی شهر، سنندج و نقدە بە اجرا در آمدە است.

از مجوع افرادی کە طی ماه گذشتە اعدام شدە و هویت کامل هر ١٠ نفر آنها برای هەنگاو احراز شدە است، دو زندانی بە اتهام فعالیت سیاسی و ٨ زندانی نیز بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە و حکم آنها اجرا شدە است.

همچنین، بیشترین این اعدام ها با ٧ مورد در استان آذربایجان‌غربی ثبت شدە است. در استان کرمانشاه ٢ مورد و در استان کُردستان نیز ١ مورد ثبت شدە است.