اعدام یک شهروند اهل کرمانشاه در زندان رجایی شهر کرج

اعدام یک شهروند اهل کرمانشاه در زندان رجایی شهر کرج

23:22 - 5 July 2020


هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند اهل کرمانشاه در زندان رجایی شهر کرج بە اجرا در آمدە و اوایل بهار نیز یک شهروند در استان لرستان اعدام شدە است کە خبر اعدام وی رسانەای نشدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ١١ تیر ٩٩ (١ ژوئیە ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”حسین جلاوند“ در زندان رجایی شهر کرج بە اجرا در آمدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، حسین جلالوند کە ساکن تهران بودە است، از سە سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم و در بند ٣ زندان رجایی شهر کرج نگهداری شدە است.


از سوی دیگر، سازمان حقوق بشر ایران گزارش دادە است کە، روز شنبە ٣٠ فروردین ٩٩ (١٨ آوریل ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند در زندان مرکزی خرم آباد بە اجرا در آمدە است کە تاکنون رسانەای نشدە است.


هویت این شهروند ٣٨ سالە ”محمد جوانمرد“ اعلام شدە کە متاهل و پدر دو دختر نیز بودە و بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە است.