اعدام یک شهروند در کرمانشاه بدون اطلاع وکیل و خانوادە وی

اعدام یک شهروند در کرمانشاه بدون اطلاع وکیل و خانوادە وی

12:40 - 22 April 2020


هەنگاو: حکم اعدام یک جوان اهل شهرستان اسلام آباد غرب در زندان مرکزی کرمانشاه بە اجرا در آمد. وی بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە ٣ اردیبهشت ٩٩ ( ٢٢ آوریل ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل شهرستان اسلام آباد غرب با هویت ”تورج مراد حاصلی“ ٣٤ سالە و فرزند علیجان در زندان دیزل آباد کرمانشاه بە اجرا در آمد.


یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، اجرای این اعدام مغایر با آیین نامه اجرای حدود و قصاص موضوع ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به خانواده و وکیل وی ابلاغ نشده بود.

این جوان ٣٤ سالە سال ١٣٩٥ بە دلیل اختلافات مالی یک شهروند را با هویت ”ایوب قبادی“ بە قتل رساندە و پس از بازداشت بە اعدام محکوم شدە بود.


هم زمان، حکم اعدام یک جوان ٣٠ سالە اهل بانە با هویت ”لقمان احمدپور“ بە همین اتهام در زندان مرکزی سنندج اجرا شد است.