اعدام یک شهروند کرد در زندان زنجان

اعدام یک شهروند کرد در زندان زنجان

00:40 - 19 April 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کرد اهل شهر کرمانشاه (کرماشان) در زندان مرکزی زنجان بە اجرا در آمدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە (٢٧ فروردین ١٣٩٨ / ١٦ آوریل ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”هدایت محرابی“ فرزند برزو در زندان مرکزی زنجان بە اجرا در آمدە است.

بر طبق گزارشی کە سازمان حقوق بشر ایران منتشر نمودە است، هدایت محرابی سال ١٣٩٣ بە اتهام قتل یل شهروند بازداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بود.

هدایت محرابی طی ٥ سال گذشتە در زندان زنجان محبوس بودە است.

روز پنج شنبە نیز سە شهروند کرد در زندان مرکزی ایلام بە اتهام قتل عمد اعدام شدەاند.