اعدام یک شهروند کرد در زندان مهاباد

اعدام یک شهروند کرد در زندان مهاباد

11:24 - 9 July 2019

 

هەنگاو: یک شهروند کرد در زندان مهاباد و در قابل دیدگان دیگر زندانیان اعدام شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە (١٨ تیر ٩٨ / ٩ ژوئیە ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند اهل مهاباد با هویت ”ویس علی پور“ در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، ویس علی پور اهل روستای شامات مهاباد بودە و بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.

ویس علی پور چهار سال پیش بر سر اختلاف مالی یک شهروند دیگر را بە قتل رساندە و بازداشت شدە بود.

منبع مذکور در ادامە اعلام کرد کە این زندانی کرد در حیاط زندان و در مقابل دیدگان دیگر زندانیان اعدام شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ میلادی تا پایان ماه ژوئن (٦ ماه) دست کم ١٩ شهروند کرد در زندانهای ایران اعدام شدەاند کە همگی بە اتهام قتل عمد بە قصاص محکوم شدە بودند.