اعدام یک شهروند کرد هم زمان با روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام

اعدام یک شهروند کرد هم زمان با روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام

19:16 - 10 October 2019

 

هەنگاو: هم زمان با ١٠ اکتبر، روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام، یک شهروند کرد در زندان مرکزی سنندج (سنە) اعدام شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە ١٨ مهر ٩٨ ( ١٠ اکتبر ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند اهل مریوان با هویت ”عالم کریمی“ در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمد.

عالم کریمی ٥٠ سالە از ٩ سال پیش بەاتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.

با استناد بە آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ١٠ اکتبر ٢٠١٩ تا ١٠ اکتبر ٢٠١٩ دست کم ٥٣ شهروند کرد در زندان های ایران اعدام شدەاند.