انتقال امید مکرم بە اطلاعات ارومیە و آزادی رحیم میرو سگرکان با وثیقە

انتقال امید مکرم بە اطلاعات ارومیە و آزادی رحیم میرو سگرکان با وثیقە

12:07 - 18 October 2019

 

هەنگاو: یکی از شهروندان بازداشت شدە پس از اعتراضات اخیر ارومیە از زندان مرکزی این شهر بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات منتقل شدە و یک بازداشت شدە دیگر نیز با وثیقە آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢٤ مهر ٩٨ (١٦ اکتبر ٢٠١٩)، امید مکرم شهروند بازداشت شدە اهل ارومیە، از زندان مرکزی ارومیە بە بازداشتگاه اطلاعات این شهر منتقل شدە و سرنوشت نامعلوم می باشد.

امید مکرم  ٢٧ سالە و اهل روستای ”انبی“، روز دوشنبە ٢٢ مهر ٩٨ (١٤ اکتبر ٢٠١٩)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بە اتهام شرکت در راهپیمایی و بر هم زدن نظم عمومی بازداشت و بە بند ٣ معروف بە بند عمومی زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە بود.

از سوی دیگر، رحیم میرو سگرکان، ٢٦ سالە و اهل منطقە مرگور ارومیە، روز پنج شنبە ٢٦ مهرماه با وثیقە ٥٠ میلیون تومانی از زندان ارومیە آزاد شد.

وی دو هفتە پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بە اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) بازداشت شدە و روز یکشنبە ٢١ مهر بە بند ٣ زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە بود.