انتقال حسین آذریون بە زندان ارومیە

انتقال حسین آذریون بە زندان ارومیە

12:20 - 31 January 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل پیرانشهر کە اوایل مهر ماه امسال از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١٠ بهمن ٩٨ (٣٠ ژانویە ٢٠٢٠)، حسین آذریون فرزند عبداللە، شهروند ٣٢ سالە اهل پیرانشهر کە اوایل پاییز امسال از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە بود، پس از چهار ماه حبس در بازداشتگاه اطلاعات ”سپاه المهدی“ ارومیە بە بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است. وی روز سەشنبە بە زندان ارومیە منتقل و پس از سە روز بە این بند منتقل شدە است.

حسین آذریون روز یکشنبە ٧ مهر ٩٨ (٢٩ سپتامبر ٢٠١٩) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە بود.

بە گفتە یک منبع آگاه، نهادهای امنیتی حکومت ایران اتهام ”همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران“ و ”حمل کلت“ را بە حسین آذریون نسبت دادەاند.