انتقال کمال حسن رمضان بە اطلاعات سپاه ارومیە

انتقال کمال حسن رمضان بە اطلاعات سپاه ارومیە

11:29 - 7 November 2019

 

هەنگاو: زندانی سیاسی محکوم بە اعدام از زندان مرکزی ارومیە بە اطلاعات  سپاه این شهر منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە ١٦ آبان ٩٨ (٧ نوامبر ٢٠١٩)، کمال حسن رمضان سولو، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام از زندان مرکزی ارومیە بە اطلاعات  سپاه این شهر منتقل شدە است.

طی ماه گذشتە چندین مرتبە این زندانی سیاسی بە اطلاعات سپاه ارومیە منتقل شدە است.

کمال حسن رمضان سولو، ٣٢ ساله و اهل شهر سریکانی کوردستان سوریە می باشد کە در تاریخ ۶ شهریورماه سال ۹۳ به همراه دو شهروند دیگر کورد اهل شهرستان ماکو در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد.

وی سرانجام  شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ در شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست «قاضی شیخلو» به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شد.

کمال حسن رمضان سولو مجددا در سال ۱۳۹۵ بە اتهام قتل یکی از اعضای سپاه ارومیه که ده سال پیش صورت گرفته و این زندانی، آن زمان در خاک ایران نبوده است، مورد بازجویی قرار گرفت و نهایتا روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ به صورت غیابی از سوی شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب این شهرستان بە اتهام قیام مسلحانە و عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به اعدم محکوم شد.

این زندانی سیاسی از زمان بازداشت در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.