انتقال یک فعال مذهبی بە زندان ارومیە

انتقال یک فعال مذهبی بە زندان ارومیە

17:47 - 16 October 2020

 

هەنگاو: یک فعال مذهبی کُرد کە حدوداً دو ماه پیش بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٤ مهر ٩٩ (١٥ اکتبر ٢٠٢٠)، یک فعال مذهبی اهل روستای ”کهریز“ از توابع بخش انزل ارومیە با هویت ”عبدالعزیز حیدرپور“ ٣٧ سالە بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، عبدالعزیز حیدرپور پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە بە بند تلاش موسوم بە بند قرنطینە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

عبدالعزیز حیدرپور حدوداً دو ماه پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بە اتهام ”تبلیغ برای گروهای تندرو مذهبی“ بازداشت شدە بود.