انفجار مین جان کاسبکار جوان بانەای را گرفت

انفجار مین جان کاسبکار جوان بانەای را گرفت

13:58 - 14 May 2019

 

هەنگاو: یک کاسبکار جوان اهل بانە در اثر انفجار مین جانش را از دست داد و یک کاسبکار دیگر نیز زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت یک بامداد روز سەشنبە  (٢٤ اردیبهشت ٩٨ / ١٤ می ٢٠١٩)، یک شهروند اهل بانە در کوهستانهای اطراف روستای مرزی نیروان در اثر انفجار مین جانش را از دست داد و یک کاسبکار نیز بە شدت زخمی شدە است.

خبرنگار هەنگاو در شهر بانە هویت این کاسبکار ٢٠ سالە را ”شاهو سپاهی“ فرزند توفیق اعلام کردە است.

شاهو اهل روستای نیروان از توابع بخش آلوت شهرستان بانە بودە است و در مرزهای بانە مشغول کاسبکاری بودە است.

تا زمان تنظیم این خبر، هویت کاسبکاری زخمی برای هەنگاو احراز نشدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ میلادی، یک شهروند در مرز بانە در اثر انفجار مین کشتە شدە و سە شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند.