انفجار مین در ایلام قربانی گرفت

انفجار مین در ایلام قربانی گرفت

00:03 - 17 July 2019

 

هەنگاو: یکی از کارکنان یک گروه تفحصی در مناطق مرزی ایلام در اثر انفجار مین بە شدت مجروح شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ( ٢٤ تیر ٩٨ / ١٥ ژوئیە ٢٠١٩)، در اثر انفجار یک قبضە مین بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق در ارتفاعات کوهستان کلە قندی  در منطقە مرزی ایلام، یکی از کارکنان یک گروه تفحصی کە کارشان جستجوی اجساد کشتەهای جنگ مذکور می باشد، بە شدت مجروح شدە است.

هویت احراز شدە این فرد ”یعقوب حاجی پور“  ٤٩ سالە و اهل ایلام اعلام شدە است.

یعقوب حاجی پور علاوە بر اینکە از ناحیە پاشنە پای جپ دچار قطعی عضو شدە، از ناحیە صورت و شکم نیز دچار جراحات شدە است.