انفجار مین در بانە و ارومیە یک کشتە و یک زخمی بر جای گذاشت

انفجار مین در بانە و ارومیە یک کشتە و یک زخمی بر جای گذاشت

22:47 - 15 June 2020


هەنگاو: در نتیجە انفجار مین در مناطق مرزی شهرستان بانە و ارومیە یک کشاورز جانش را از دست دادە و یک کولبر نیز زخمی شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز دوشنبە ٢٦ خرداد ٩٩ (١٥ ژوئن ٢٠٢٠)، در اثر انفجار مین در روستای ”سوراب“ شهرستان بانە، یک شهروند جانش را از دست دادە است.


خبرنگار هەنگاو در بانە هویت این شهروند را ”احمد اعلم“ اهل روستای سوراب اعلام کردە کە کشاورز بودە است.


از سوی دیگر و روز گذشتە، یک کولبر اهل روستای ”الیە“از توابع بخش سیلوانا در ارومیە یک کولبر باهویت ”قابیل مرجانی راد“ در حین کولبری و بە دلیل انفجار مین یک پایش را از دست دادە است.با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٩٩ تاکنون (کمتر از سە ماه)، ١١ شهروند در مرزهای کردستان قربانی شدەاند کە یکی از آنها جانش را از دست دادە و ١٠ نفر دیگر نیز مجرو و یا قطع عضو شدەاند.