انفجار مین در دهلران دو قربانی گرفت

انفجار مین در دهلران دو قربانی گرفت

12:15 - 26 April 2020


هەنگاو: در شهرستان مرزی دهلران واقع در استان ایلام،  دو نظامی در اثر انفجار مین زخمی شدند.


برپایە گزارشی کە سایت حکومتی ایرنا منتشر نمودە است، بامداد روز یکشنبە ٧ اردیبهشت ٩٩ (٢٦ آوریل ٢٠٢٠)، در اثر انفجار یک قبضە مین بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق در منطقە مرزی فکە واقع در شهرستان دهلران دو نظامی زخمی شدەاند.


مجید عسکری، فرماندار دهلران در اینبارە اعلام کردە است کە در نتیجە انفجار مین یک سرباز وظیفە و یک افسر کە در حین گشت زنی بودەاند، از ناحیە پا و سر و صورت زخمی شدەاند.


این دو شهروند جهت مداوا بە بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شدە و تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ (طی چهار ماه) دست کم ٥ شهروند در استان ایلام در اثر انفجار مین زخمی شدەاند.