انفجار مین در سقز قربانی گرفت

انفجار مین در سقز قربانی گرفت

16:04 - 29 October 2019

 

هەنگاو: یک چوپان اهل سقز بە دلیل انفجار مین یکی از پاهای خود را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٦ آبان ٩٨ (٢٨ اکتبر ٢٠١٩)، یک چوپان اهل روستای اسحاق آباد سقز در حین چرای دامهایش بە روی مین رفتە و در اثر انفجار مین بە شدت زخمی شدە است.

خبرنگار هەنگاو در سقز هویت این شهروند را ”ارسطو نیک بین“ ٢٩ سالە اعلام کردە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، ارسطو پس از انتقال بە بیمارستان بە دلیل شدت جراحات یکی پاهایش را از دست دادە است.