انفجار مین در مهران باز هم قربانی گرفت

انفجار مین در مهران باز هم قربانی گرفت

14:24 - 13 January 2019

 

هەنگاو: انفجار یک مین ضد تانک در مناطق مرزی مهران، موج گرفتگی یک رانندە لودر را بە همراه داشت.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، صبح روز یک شنبە (٢٣ دی ٩٧ / ١٣ی ژانویە ٢٠١٩)، یک دستگاه لودر ادارە راهداری شهرستان مهران در حین کار بە دلیل برخورد با یک قبضە مین ضد تانک و انفجار ناشی از آن دچار خسارات شد.

یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە در اثر این انفجار، رانندر لودر با هویت ”محمودزادە“ دچار موج گرفتگی و مجروحیت سطحی شدە است.

این رانندە جهت مداوا بە مراکز درمانی ایلام منتقل شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ میلادی دست کم ٥٩ شهروند در مناطق مرزی کردستان قربانی مین شدەاند کە ١٥ مورد آنها در استان ایلام روی دادە است.