انفجار مین در پیرانشهر قربانی گرفت

انفجار مین در پیرانشهر قربانی گرفت

13:42 - 11 June 2020


هەنگاو: یک کشاورز اهل پیرانشهر در حین کار در مزرعە خود در اثر انفجار مین بە شدت زخمی شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٠ خرداد ٩٩ (٩ ژوئن ٢٠٢٠)، در اثر انفجار یک قبضە مین در زمین های کشاورزی روستای ”لیک بن“ از توابع شهرستان پیرانشهر یک کشاورز بە شدت مجروح شدە است.


خبرنگار هەنگاو در پیرانشهر هویت این کشاورز را ”ستار اصغری“ فرزند عبداللە اعلام کردە کە در اثر انفجار مین چند پنجە پایش را از دست دادە است.


این شهروند در زمین های کشاورزی خود مشغول آبیاری بودە کە پایش بە روی مین رفتە و در اثر انفجار ناشی از مین زخمی شدە است.


 عصر روز یکشنبە ١٨ خرداد ٩٩ (٧ ژوئن ٢٠٢٠)نیز، یک شهروند اهل بانە با هویت ” حیدر علی یاری “در اثر انفجار مین در ارتفاعات مرزی روستای ”سارداو“ بە شدت زخمی شدە بود.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٩٩ تاکنون، دست کم ٩ شهروند در مرزهای پیرانشهر، سقز، دهلران، مهران و بانە در اثر انفجار مین زخمی شدەاند.