ایلام/ زن جوانی با ١٠ گلولە توسط برادرهایش بە قتل رسید

ایلام/ زن جوانی با ١٠ گلولە توسط برادرهایش بە قتل رسید

14:46 - 3 May 2020


هەنگاو: یک زن جوان اهل شهرستان درە شهر در استان ایلام توسط برادرهایش با سلحە بە قتل رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ١٠ اردیبهشت ٩٩ (٢٩ آوریل ٢٠٢٠)، یک زن ١٩ سالە اهل بخش ماژین از توابع شهرستان درە شهر توسط برادرهایش با اسلحە بە قتل رسیدە است.


خبرنگار هەنگاو در ایلام هویت این زن ١٩ سالە را ”س . م“ اعلام کردە است کە توسط برادرهایش و با اصابت ١٠ گلولە بە قتل رسیدە است.


یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، این دختر جوان چندی پیش زندگی مشترک خود را آغاز کردە بود و پس از مشاجرە با همسرش، بە منزل پدریش بازگشتە بود و از سوی برادرهایش بە قتل رسیدە است.